5 tuyệt chiêu giúp bạn đạt mọi mục tiêu

5 tuyệt chiêu giúp bạn đạt mọi mục tiêu

Phạm Thành Long là một bậc thầy trong việc giảng dạy về kinh doanh và bán hàng ở Việt Nam. Trong bài giảng có sử dụng những ngôn từ sốc để nhấn mạnh trong những trường hợp cần thiết. Bài giảng ngày hôm nay hướng dẫn cách đặt mục tiêu và chinh phục mục tiêu trong kinh doanh.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more