5 Bước để cài đặt niềm tin tích cực giúp bạn thành công

5 Bước để cài đặt niềm tin tích cực giúp bạn thành công

Muốn thành công, bạn phải học cách cài đặt niềm tin. Đây là 5 bước để cài đặt niềm tin tích cực của Phạm Thành Long 1. Biết rõ ràng chính xác điều bạn muốn là gì? Hầu hết mọi người không đạt được điều mà họ muốn là vì anh ta không biết được rõ điều mà anh ta muốn là gì! Thay vì nói chung chung bạn muốn điều gì đó, hãy cụ thể hoá nó thành một con số cụ thể. 2. Bạn phải trả lời được câu hỏi quan trọng là "Tại Sao bạn lại muốn có được điều này?" Càng có lí do lớn, bạn sẽ càng có động lực để đạt được mục tiêu này. 3. Bạn cần viết xuống đâu là những việc bạn cần phải làm. Hãy viết xuống giấy mọi mục tiêu, hành động cần làm để làm đc nó, thật cụ thể 4. Tập trung toàn bộ sức lực, tâm trí để đạt được mục tiêu này. "Đừng thay đổi mục tiêu cho đến khi bạn đạt được nó" 5. Tìm ra những mục tiêu mới và tiếp tục chinh phục nó.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more