4 Câu hỏi WHY giúp bạn thức tỉnh con người bên trong

4 Câu hỏi WHY giúp bạn thức tỉnh con người bên trong

Tại sao bây giờ bạn phải làm điểu này.
Tại sao bây bạn phải có nó.
Tại sao bạn lại trở thành như bây giờ.

Đừng trốn tránh những điều bạn đang sợ hãi. Cho đến khi bạn dám đối mặt với nó và lắng nghe nó thì bạn mới có thể thay đổi cuộc sống của mình được.

Bạn sẽ không bao giờ biết mình phải đi đâu cho đến khi bạn có bản đồ cho riêng mình.

Viết xuống những việc mà bạn đang làm và loại bỏ những việc không giúp bạn đi đến mục tiêu để tiết kiệm thời gian cho mình.
Thời gian sẽ không chờ đợi bạn, bố mẹ sẽ không chờ bạn thành công. Hãy thay đổi và thành công NGAY BÂY GIỜ.

Thế giới thay đổi khi bạn thay đổi.

---------------------------

Kết nối với Phạm Thành Long:
Hotline: 0947428338
Website: http://long.vn
Radio: http://radio.long.vn/
Fanpage facebook: https://www.fb.com/longguru/
Youtube: https://goo.gl/Ca1Vg3

---------------------------
Sự kiện sắp diễn ra:
https://www.facebook.com/longguru/events

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more