4 Câu hỏi làm thay đổi bất kỳ ai, kể cả bạn.

4 Câu hỏi làm thay đổi bất kỳ ai, kể cả bạn.

Thay câu hỏi, đổi cuộc đời.

Trong video là bộ 4 câu hỏi cực sâu làm thay đổi cuộc đời bạn

Có người muốn an phận, có người muốn thay đổi để phát triển nhưng không biết thay đổi như thế nào, không biết bắt đầu từ đâu?

Nếu bạn rơi vào tình trạng như vậy thì hãy tĩnh tâm suy nghĩ trả lời 4 câu hỏi sau:

1. Tại sao tôi ?

2. Tại sao không phải là tôi ?

3. Tại sao bây giờ ?

4. Tại sao không phải bây giờ ?

Từ 4 câu hỏi thay đổi cuộc đời này bạn có thể tự hỏi cho mình rất nhiều câu hỏi khác để tự tìm ra con đường đi đến thành công hạnh phúc đích thực của chính mình.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more