4 Bước Để Đột Phá Trong Kinh Doanh

4 Bước Để Đột Phá Trong Kinh Doanh

Có 2 điều bạn cần thay đổi trong công việc kinh doanh của mình: đó là Marketing và Đổi mới. Bản thân Marketing là sự đổi mới. Muốn chiến thắng kẻ thù thì bạn phải chiến thắng bản thân mình và muốn chiến thắng bản thân mình thì bạn phải sẵn sàng đổi mới. Bạn không thể mong chờ kết quả mới nếu cứ làm theo cách cũ. Thị trường nào tạo ra lợi nhuận lớn cho ta thì ta làm, sản phẩm nào tạo ra lợi nhuận lớn thì ta là. Không có bất cứ giới hạn nào cho ta ở đây cả!

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more