3 yếu tố giúp bạn đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống

Ai trong chúng ta cũng đều cần thiết lập ra những mục tiêu cá nhân và mong muốn chinh phục nó. Để bất kỳ điều gì bạn muốn đạt được trong cuộc sống này thì cần phải thỏa mãn 3 thành phần này trong cuộc sống: tư duy, chiến lược và hành động.

Nếu bạn muốn đạt được thành công, bạn cần phải đặt ra mục tiêu để quản trị cuộc đời của mình. Nếu không có mục tiêu, bạn sẽ thiếu tập trung và định hướng. Thiết lập mục tiêu không chỉ giúp bạn điều khiển định hướng của cuộc sống mà còn là một cách để kiểm tra các tư duy của mình có đúng hay không. Bởi 80% thành công đều đến từ tu duy đúng và chỉ 20 % là phụ thuộc vào chiến lược và hành động.

Ngoài ra, trong audio tôi còn chia sẻ về các tư duy sai khiến khởi nghiệp thất bại. Sai lầm phổ biến khiến mọi người kinh doanh thất bại đó chính là phải nhập hàng, nhưng với những tư duy chia sẻ trong audio này, các bạn có thể bán hàng ngay cả khi không có sản phẩm trên tay.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App