Top 10 ngành nghề kinh doanh có thể bùng nổ hậu COVID

Top 10 ngành nghề kinh doanh có thể bùng nổ hậu COVID

Tôi cho rằng một vài ngành kinh doanh sau đây sẽ phát triển bùng nổ trong và sau đại dịch. Tất cả những ngành kinh doanh này đều có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh trên Internet, bởi vì sự giãn cách của xã hội, hầu hết mọi người sẽ ngồi ở nhà. Hành vi của họ sẽ là sử dụng Internet để có thể mua sắm. Cho nên tôi tâm huyết chia sẻ top 10 ngành nghề ăn nên làm ra thời hậu Covid-19.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App