Thuận vợ thuận chồng để hạnh phúc và thành công

Thuận vợ thuận chồng để hạnh phúc và thành công

Trong hôn nhân và gia đình, bí quyết để có một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đó là sự thấu hiểu. Vợ muốn giữ chồng thì nhất định phải hiểu thói quen và suy nghĩ của đàn ông. Chồng muốn hiểu vợ thì phải thấu hiểu được cả xúc và ngôn ngữ của vợ.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App