Quy tắc 80/20 để đạt sự giàu có

Quy tắc 80/20 để đạt sự giàu có

Theo quy tắc 80/20, khả năng xác định và tập trung vào 20% nhiệm vụ hàng đầu sẽ quyết định chất lượng cuộc sống cũng như thành công của bạn. Thực tế, nhiều khảo sát chỉ ra người thành đạt thường tuân theo nguyên lý 80/20, nghĩa là không xử lý mọi công việc mà ưu tiên những gì quan trọng nhất.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more