Những yếu tố kiến tạo nên người thành công

Những yếu tố kiến tạo nên người thành công

Thành công không tự nhiên mà có, thành công nó là quá trình rèn luyện, học tập, hành động không ngừng nghỉ để có được những thành tựu như ý muốn.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more