Nếu bạn đã từng đấu tranh để kiềm chế cảm xúc của mình, bạn phải xem video này

Nếu bạn đã từng đấu tranh để kiềm chế cảm xúc của mình, bạn phải xem video này

Một trong những bí quyết thành công của Phạm Thành Long đó là làm chủ được 5 yếu tố này.

Những yếu tố thành công này đều có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Đặc biệt nếu bạn thực sự hiểu và vận dụng tốt, chúng sẽ khiến cho bạn không bao giờ cần phải kiềm chế cảm xúc nữa.

Bạn sẽ luôn có nhiều tiền, thời gian, mối quan hệ, cơ thể khỏe mạnh và cảm xúc tích cực để chinh phục những mục tiêu và thử thách tiến tới thành công.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App