Nắm bắt cơ hội dù là nhỏ nhất- chìa khoá để thành công

Nắm bắt cơ hội dù là nhỏ nhất- chìa khoá để thành công

Một nhà kinh doanh khác với người thường đó là anh ta chờ đợi cơ hội xuất hiện và vồ lấy ngay lập tức. Hãy dừng lại việc suy nghĩ và hãy hành động ngay. Muốn tăng khả năng hành động thì bạn phải tăng khả năng trải nghiệm.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more