Làm Sao Trở Nên Tự Tin? Rất Dễ Ai Cũng Làm Được

Làm Sao Trở Nên Tự Tin? Rất Dễ Ai Cũng Làm Được

Trong cuộc sống nếu ta thiếu sự tự tin dẫn đến việc là bên trong lòng mình chứa rất nhiều những nỗi đau, đó là sự bảo thủ, đó là sự thù hận, đó là cái sự không thể nào chấp nhận thêm ý kiến của người khác và không thể học hỏi thêm được cái điều này cản trở con người phát triển đi lên.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App