Chiến lược bán hàng thông minh khi khởi nghiệp

Chiến lược bán hàng thông minh khi khởi nghiệp

Khi lập kế hoạch tài chính, cần tính toán chiến lược bán hàng và sử dụng chiến lược bán sớm hoặc trả tiền trước. Mặc dù không phải là gọi vốn, nhưng chiến lược bán trước sẽ gia tăng dòng tiền. Dòng tiền dương là máu của Doanh nghiệp, bạn cần nắm rõ chiến lược này để có thể đảm bảo thành công của doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn khởi nghiệp.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more