Cách Marketing hiệu quả là phải biến Tính năng thành Lợi ích - Câu chuyện vườn Ong

Cách Marketing hiệu quả là phải biến Tính năng thành Lợi ích - Câu chuyện vườn Ong

Marketing là công việc mà bất cứ ai làm chủ doanh nghiệp cũng cần phải quan tâm đến.

Thậm chí, tôi thường xuyên tư vấn cho các học viên của tôi tập trung lên đến 60% công việc trong doanh nghiệp cho hoạt động marketing và bán hàng.

tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện giúp anh chủ doanh nghiệp đang sở hữu vườn Ong giúp anh ấy có những ý tưởng về marketing, chiến lược marketing, đặc biệt là marketing trên nền tảng video.

Tôi tin rằng bạn cũng có những ý tưởng mới để áp dụng vào công việc kinh doanh cho riêng mình.

Vì sự thành công của bạn, Phạm Thành Long.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App