Biết được 6 điều này bạn sẽ thành công dễ dàng hơn

Biết được 6 điều này bạn sẽ thành công dễ dàng hơn

6 năng lực cần có để thành công

1. Năng lực nhận thức

2. Năng lực ra quyết định

3. Năng lực lựa chọn

4. Năng lực hành động (quan trọng nhất )

5. Năng lực cảm xúc

6. Năng lực thay đổi

Bí quyết thành công mà tất cả người thành công đó là năng lực Hành Động, chỉ có làm ra kết quả đáp ứng nhu cầu người khác.

Rất nhiều người mải mê đi tìm bài học thành công nhưng mọi bài học, công thức thành công đều không thể thiếu năng lực hành động.

Hãy hành động để thay đổi những năng lực còn lại. Chúc bạn thành công !

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App